CBD a fibro-milagia

Fibro – milagia jest częstym przewlekłym zaburzeniem związanym z powszechnym bólem mięśni i kości, któremu często towarzyszą zaburzenia snu, zaburzenia poznawcze, ogólne zmęczenie oraz objawy psychiczne i somatyczne. Częstotliwość występowania fibro-mialgii wynosi od 2 do 8% całej populacji i jest ona najczęstszą przyczyną uogólnionego bólu wśród kobiet na całym świecie. Od 75 do 90% zdiagnozowanych pacjentów z fibro-mialgią to kobiety, chociaż mężczyźni również mogą chorować.

Nie ma wyraźnej znanej przyczyny tej choroby, a fibro – milagia często jest błędnie rozpoznawana jako inna choroba.

Leczenie fibro-milagii jest trudne i oparte na podejściu multidyscyplinarnym. Pacjenci z fibro-mialgią mogą reagować na kombinację farmakologiczną różnych leków (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny/noradrenaliny i leki przeciwdrgawkowe) oraz interwencje niefarmakologiczne. Stwierdzono również, że stosowanie opioidów wiąże się z niepożądanymi objawami, gorszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym w porównaniu do osób nieużywających opioidów.

Medyczna marihuana, THC oraz CBD stanowią obiecującą opcję terapeutyczną dla pacjentów z fibromialgią ze względu na ich skuteczność i stosunkowo niewielki wskaźnik działań niepożądanych.

Fibro-milagia jest jednym z wielu źle rozumianych stanów bólowych, które występują głównie u kobiet. Izraelscy badacze opublikowali niedawno badanie obserwacyjne 367 osób używających konopi indyjskich na fibro-mialgię, wyniki badania były bardzo obiecujące. Wśród 367 pacjentów z fibro-mialgią około 82% stanowiły kobiety, średni wiek pacjentów wynosił 52,9 ± 15,1. Na początku prawie wszyscy pacjenci zgłaszali silny ból (od 8 do 10 w skali od 0 do 10). Po 6 miesiącach leczenia konopiami ból większości osób zmniejszył się do poziomu 5. Wiele wskaźników jakości życia również uległo znacznej poprawie, wraz ze snem, apetytem i aktywnością seksualną. Około 20% osób przyjmujących opioidy lub benzodiazepiny zmniejszyło lub całkowicie wyeliminowało zapotrzebowanie na te leki. Przeciętna dzienna dawka wynosiła 1 gram konopi indyjskich, które miały 15% THC i 4% CBD. Naukowcy wyjaśniają, że nie wszyscy zareagowali równie dobrze. Osoby powyżej 60-go roku życia i pacjenci obawiający się o marihuanę zareagowali gorzej na leczenie, podczas gdy osoby ze spastycznością jako dodatkowym powikłaniem i osoby, które używały marihuany w przeszłości, zareagowały lepiej. Z tych danych wynika, że ​​marihuana, THC i CBD mogą być tak samo skuteczne jak inne leki stosowane w fibro – milagii (np. Amitryptylina). W śród badanych osób wystąpiły łagodne działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, suchość w ustach i dyskomfort przewodu pokarmowego.

Wniosek z przeprowadzonego badania jest taki, że marihuana, THC i CBD wydaje się być bezpieczną i skuteczną alternatywą w leczeniu objawów fibromialgii.

Ponieważ ból jest głównym objawem fibromialgii, powszechnie stosowane leczenie ogranicza się do leczenia przeciwbólowego. Leczenie lekami przeciwbólowymi pozostaje najczęstszą interwencją w leczeniu większości przewlekłych stanów bólowych, z postępującym wzrostem stosowania opioidów w ciągu ostatnich 20 lat. W ostatnich latach podniesiono obawy dotyczące skuteczności, stosunku ryzyka do korzyści oraz możliwych długoterminowych niekorzystnych skutków ubocznych, przewlekłego leczenia opioidami. Informacje na temat leczenia opioidami w fibromialgii są ograniczone, a wszystkie aktualne wytyczne zniechęcają do długotrwałego stosowania opioidów.

Biorąc pod uwagę fakt, że wyniki leczenia farmakologicznego u pacjentów z fibromialgią są w większości niewielkie, pacjenci mogą korzystać z niekonwencjonalnych metod leczenia w tym samodzielnego podawania kannabinoidów takich jak THC i CBD. Kannabinoidy lecznicze THC i CBD stanowią niefarmakologiczne leczenie, które jest powszechnie zalecane w leczeniu stanów bólowych, z wieloma dowodami skuteczności.

Identyfikacja rozległego układu endokannabinoidowego obecnego w ludzkim ciele, z dowodami na jego rolę w modulowaniu bólu, a także na inne efekty, wzbudziła zainteresowanie tym systemem i jego rolą w zdrowiu. Kannabinoidy THC, CBD istnieją jako naturalne cząsteczki w roślinie Cannabis Sativa, lub jako syntetyczne związki, które mogą być legalnie przepisywane w niektórych krajach. Obecność receptorów kannabinoidowych zarówno w obwodowym, jak i ośrodkowym układzie nerwowym rodzi pytanie, czy egzogenne kannabinoidy mogą być przeciwbólowe w stanach bólowych, takich jak fibromialgia.

Znaczenie systemu kannabinoidowego dla zdrowia i chorób jest coraz bardziej doceniane. Układ endokannabinoidowy stanowi złożony układ receptorów i endogennych ligandów, które są szeroko dystrybuowane w układzie nerwowym, a także w tkankach innych niż nerwowe. Kannabinoidy THC i CBD posiadają znane modulujące działanie na ból, stan zapalne, funkcje układu odpornościowego, a nawet uszkodzenia stawów. Dlatego uzasadnione jest pytanie, czy działanie agonistów kannabinoidów, naturalnych lub syntetycznych, może mieć znaczenie w leczeniu pacjentów z bólami, takimi jak fibromilagia.

W przypadku braku skutecznego leczenia fibromilagii, zrozumiałe jest, że pacjenci mogą szukać złagodzenia objawów, stosując nie przepisane lub niekonwencjonalne terapie. Ponieważ powszechnie uważa się, że kannabinoidy THC, CBD łagodzą ból, bezsenność i stres, z których wszystkie są objawami powszechnie występującymi w fibromilagii, samoleczenie kannabinoidami może być opcją leczenia wybraną przez niektórych pacjentów. Mimo że uśmierzanie bólu pozostaje centralnym punktem leczenia pacjentów z fibromilagią, leczenie, które jest w stanie rozwiązać wiele objawów, można uznać za idealne.

Zarówno kannabinoidy THC i CBD, jak i opioidy powodują działanie przeciwbólowe poprzez mechanizm sprzężony z białkiem G, który blokuje uwalnianie neuroprzekaźników propagujących ból w mózgu i rdzeniu kręgowym. Jednak dużym dawkom leków opioidowych, które mogą być wymagane w leczeniu przewlekłego silnego bólu, towarzyszą niepożądane skutki uboczne. Zatem poszukiwanie lepszej strategii przeciwbólowej doprowadziło do odkrycia, że ​​THC i CBD, zwiększają siłę działania opioidów takich jak morfina w modelach zwierzęcych.

Ponadto badania wykazały, że działanie przeciwbólowe kannabinoidów THC i CBD jest przynajmniej częściowo, przekazywane przez receptory opioidowe delta i kappa, co wskazuje na ścisłe połączenie między szlakami sygnalizacyjnymi kannabinoidów i opioidów w modulacji odczuwania bólu. Przeprowadzono wiele eksperymentów behawioralnych i molekularnych w celu wyjaśnienia roli receptorów opioidowych w analgezji indukowanej kannabinoidami. Celem takich badań jest opracowanie nowego schematu leczenia przeciwbólowego z zastosowaniem kombinacji niskich dawek kannabinoidów THC, CBD oraz opioidów w celu skutecznego leczenia ostrego i przewlekłego bólu, zwłaszcza bólu, który może być oporny na same opioidy.

Wydaje się, że stosowanie olejków wytworzonych w technologii RAW, zawierających kannabinoidy CBDA, CBD oraz THC, może stanowić obiecującą alternatywę w leceniu fibromilagii.

Źródła naukowe

• Kannabinoidy na fibromilagię

• Bezpieczeństwo i skuteczność marihuany w fibromilagii

• Ponownie rozważono kliniczny niedobór endokannabinoidów: Aktualne badania wspierają teorię w migrenie, fibromialgii, jelicie drażliwym i innych zespołach opornych na leczenie.

• Używanie konopi indyjskich u pacjentów z fibromialgią: wpływ na łagodzenie objawów i jakość życia związaną ze zdrowiem

• Układ endokannabinoidowy, kannabinoidy i ból

• Rola kannabinoidów w leczeniu bólu

• Kannabinoidy do leczenia przewlekłego bólu nienowotworowego; systematyczny przegląd randomizowanych badań

• Rola systemu kannabinoidowego w kontroli bólu i implikacjach terapeutycznych w leczeniu ostrych i przewlekłych epizodów bólu

• Używanie, niewłaściwe używanie i nadużywanie opioidów u pacjentów oznaczonych jako fibromilagia

• Potencjał nadużywania syntetycznego nabilonu kannabinoidowego

• Występowanie i charakterystyka fibromilagii w populacji ogólnej

• Stosowanie opioidów w fibromilagii wiąże się z negatywnymi środkami związanymi ze zdrowiem w prospektywnym badaniu kohortowym

• Występowanie fibromilagii: badanie populacyjne w hrabstwie Olmsted w stanie Minnesota, z wykorzystaniem projektu epidemiologicznego Rochester

• Częstość występowania i charakterystyka fibromilagii w badaniu National Health Interview Survey 2012